Tryb odwoławczy

Odwołanie od orzeczenia o chorobie zawodowej

Odwołania od treści orzeczenia lekarskiego

  • przysługuje pracownikowi – w terminie 2 tygodni od otrzymania orzeczenia, w formie wniosku o badanie ponowne złożonego za pośrednictwem jednostki, która wydała orzeczenie.

Odwołanie od decyzji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

  • przysługuje pracownikowi i pracodawcy za pośrednictwem państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania

Orzeczenie i decyzja wydane w II instancji mają charakter ostateczny – nie przysługuje prawo do odwołania się od nich

Na decyzję państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego przysługuje skarga złożona za pośrednictwem państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przysługuje stronom skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, złożona w terminie 30 dni od daty otrzymania wyroku.

Go to Top