Dotyczy postępowania ofertowego na wybór wykonawcy dostawy 3 kompletów elektrod do defibrylatora FRx dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17

Płock, dnia 11.10.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Dotyczy postępowania ofertowego na wybór wykonawcy dostawy 3 kompletów elektrod do defibrylatora FRx dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia został wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Handlowe „VARIA” Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Biecka 10, 60-473 Poznań.

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top