Znak sprawy: ZP.3321/28/2019 – Dotyczy udzielenia zamówienia na wykonanie w okresie 2 lat usługi przeglądów i napraw systemów klimatyzacji.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 29.11.2019 r.

Znak sprawy: ZP.3321/28/2019

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na wykonanie w okresie 2 lat usługi przeglądów i napraw systemów klimatyzacji w budynkach MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego  25 tj.:  Cześć I – systemów klimatyzacji Hitachi i Część II – systemów klimatyzacji Bosch

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż dla:

  • Części I – do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano ofertę Nr 01 tj. firmy INSTAL – PRO Paulina Głowacka z siedzibą przy ul. Klonowej 27/20, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie 2 lat wyniesie 2 952,00 zł brutto, tj. netto 2 400,00 zł,
  • Części II – unieważnienie postępowania z uwagi na brak ofert.

 

Jednoczenie MWOMP informuje, iż dla Części I została złożona jeszcze jedna oferta, tj. PPHU Klimatel Wojciech Magierski z siedzibą przy ul. Wańkowicza 11, 09-410 Płock. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 4 354,20 zł brutto, tj. netto 3 540,00 zł.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top