Badania dla kandydatów do szkoły ponadpodstawowej lub uczeń szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Badania dla kandydatów do szkoły ponadpodstawowej lub uczeń szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wykonywane są w roku 2020 dla osób z terenu województwa mazowieckiego również w MWOMP w następujących lokalizacjach:

  1. MWOMP – Płock ul. Kolegialna 17 – rejestracja codziennie od 725 do 1500 – tel. 601 202 129
  2. MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie Al. Wojska Polskiego 25  – rejestracja codziennie od 730 do 1500 – tel. 695 695 413
  3. MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5  – rejestracja codziennie od 800 do 1500 – tel. 601 202 244, 48 330 93 11, 48 330 93 12.

Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2020" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty i miasta na prawach powiatu (stan na dzień 20 maja 2020 roku)

Powiat

Nazwa świadczeniodawcy

Adres świadczeniodawcy

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów

Dni i godziny przyjęć

Telefon do rejestracji

białobrzeski

Polmedic Sp. z o.o.

ul. Graniczna 24

26-600 Radom

Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy

Polmedic Sp. z o.o.

ul. 1905 roku 20

Radom

730 – 1500 od poniedziałku do piątku

48 360 19 77

ciechanowski

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dariusz Sawicki

ul. Żwirki i Wigury 14

06-300 Przasnysz

Gabinet Lekarski Dariusz Sawicki w Ciechanowie,

ul. Spółdzielcza 2

oraz

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dariusz Sawicki,

ul. Żwirki i Wigury 14 Przasnysz

800 – 1000 jeden wtorek w miesiącu w uzgodnieniu ze szkołami

oraz

w godzinach: 700 – 1000 poniedziałki, środy i czwartki w lokalu: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dariusz Sawicki, Przasnysz ul. Żwirki i Wigury 14

513 986 789

garwoliński

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

ul. Nielubowicza 5

02-097 Warszawa

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie,

ul. Nielubowicza 5

800 – 1500 od poniedziałku do piątku

22  250 28 04

grodziski

MEDICOR Małgorzata Zembrzuska

ul. Określona 19

03-633 Warszawa

NZOZ MEDICOR

ul. Stanisława Mikkego 4

Warszawa

800 – 1600 od poniedziałku do piątku

22 627 11 01

      627 11 02

grójecki

Polmedic Sp. z o.o.

ul. Graniczna 24

26-600 Radom

Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy

Polmedic Sp. z o.o.

ul. 1905 roku 20

Radom

730 – 1500 od poniedziałku do piątku

48 360 19 77

gostyniński

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

ul. Kolegialna 17

09-402 Płock

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Płock, ul. Kolegialna 17

725 – 1500 od poniedziałku do piątku

601 202 129

kozienicki

CORTEN MEDIC Tomasz Sikora

ul. Dunikowskiego 10

02-784 Warszawa

CM Corten Medic, ul. B. Prażmowskiego 33A, Radom

800 – 2000 od poniedziałku do piątku

48 670 04 10

lipski

Polmedic Sp. z o.o.

ul. Graniczna 24

26-600 Radom

Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy

Polmedic Sp. z o.o.

ul. 1905 roku 20

Radom

730 – 1500 od poniedziałku do piątku

48 360 19 77

łosicki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach

ul. Słoneczna 1
08-200 Łosice

Poradnia Medycyny Pracy w SPZOZ Łosice,

ul. Słoneczna 1

1600 – 2000 poniedziałek i czwartek

 

83 357 32 31 wew. 53

makowski

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dariusz Sawicki

ul. Żwirki i Wigury 14
06-300 Przasnysz

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dariusz Sawicki, Przasnysz

ul. Żwirki i Wigury 14

700 – 1000 w poniedziałki, środy i czwartki

513 986 789

miński

Petra Medica Sp. z o.o.

ul. Grochowska 166

04-329 Warszawa

Petra Medica

ul. Grochowska 166, Warszawa

800 – 1600 od poniedziałku do piątku

22 740 20 20

mławski

Poradnia Rodzinna „Medyk”

ul. Napoleońska 21

06-500 Mława

Poradnia Rodzinna

„Medyk”

ul. Napoleońska 21, Mława

730 – 1630 od poniedziałku do piątku

23 654 49 19

nowodworski

Praktyka Lekarska lek. med. Leszek Gierczyk

ul. Polna 36

09-110 Sochocin

„MEDICUM” w Płońsku, ul. Rzemieślnicza 21

1400 – 1800 poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek oraz w soboty 900 – 1500

692 336 052

miasto Ostrołęka

Zakład Opieki Zdrowotnej „Celmed” Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 22 07-401 Ostrołęka

ZOZ „CELMED” Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 22, Ostrołęka

 

oraz

w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 ul. 11 Listopada 20, 07-410 Ostrołęka;

w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 ul. Czwartaków 4, 07-401 Ostrołęka;

w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 ul. Jaracza 5, 07-409 Ostrołęka;

w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 ul. Traugutta 10, 07-410 Ostrołęka.

800 – 1500 od poniedziałku do piątku

 

oraz

w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach uzgodnionych z Dyrektorami Szkół w terminie rekrutacji.

29 769 18 60

ostrołęcki

miasto Ostrołęka

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dariusz Sawicki

ul. Żwirki i Wigury 14
06-300 Przasnysz

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dariusz Sawicki, Ostrołęka,

ul. Prądzyńskiego 4 lok. 6

oraz

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dariusz Sawicki, Przasnysz ul. Żwirki i Wigury 14

1100 – 1500 poniedziałek i środa

1100 – 1300 w piątek

oraz

700 – 1000 poniedziałki, środy i czwartki

513 986 789

ostrowski

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Dubois 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

Poradnia Medycyny Pracy, nr pokoju 2/7, Budynek Powiatowej Przychodni Specjalistycznej – I piętro, przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Duboisa 68

800 – 1300 poniedziałek, wtorek,  środa i czwartek oraz w

piątek minimum 700 – 1200

29 746 37 11

wew. 135

otwocki

MEDICOR Małgorzata Zembrzuska

ul. Określona 19

03-633 Warszawa

NZOZ MEDICOR

ul. Stanisława Mikkego 4

Warszawa

800 – 1600 od poniedziałku do piątku

22 627 11 01

      627 11 02

piaseczyński

MEDICOR Małgorzata Zembrzuska

ul. Określona 19

03-633 Warszawa

NZOZ MEDICOR

ul. Stanisława Mikkego 4

Warszawa

800 – 1600 od poniedziałku do piątku

22 627 11 01

      627 11 02

piaseczyński

Petra Medica Sp. z o.o.

ul. Grochowska 166

04-329 Warszawa

Petra Medica

ul. Grochowska 166, Warszawa

800 – 1600 od poniedziałku do piątku

22 740 20 20

piaseczyński

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 161

02-787 Warszawa

ul. Nowoursynowska 161 (przy DS LIMBA)

02-787 Warszawa

min. 830 – 1500 poniedziałek, środa i piątek

830 – 1730 wtorki i czwartki

22 593 14 30

płocki

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

ul. Kolegialna 17

09-402 Płock

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

 ul. Kolegialna 17, Płock

725 – 1500 od poniedziałku do piątku

601 202 129

miasto Płock

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

ul. Kolegialna 17

09-402 Płock

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

 ul. Kolegialna 17, Płock

725 – 1500 od poniedziałku do piątku

601 202 129

płoński

Praktyka Lekarska lek. med. Leszek Gierczyk

ul. Polna 36

09-110 Sochocin

„MEDICUM” w Płońsku, ul. Rzemieślnicza 21

1400 – 1800 poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek oraz w soboty 900 – 1500

692 336 052

pruszkowski

MEDICOR Małgorzata Zembrzuska

ul. Określona 19

03-633 Warszawa

NZOZ MEDICOR

ul. Stanisława Mikkego 4

Warszawa

800 – 1600 od poniedziałku do piątku

22 627 11 01

      627 11 02

przasnyski

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9
06-300 Przasnysz

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Sadowa 9, Przasnysz

900 – 1200 czwartek

29 753 44 50

przysuski

Polmedic Sp. z o.o.

ul. Graniczna 24

26-600 Radom

Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy

Polmedic Sp. z o.o.

ul. 1905 roku 20

Radom

730 – 1500 od poniedziałku do piątku

48 360 19 77

pułtuski

Szpital Powiatowy

 Gajda-Med

 Sp. z o.o.

ul. Teofila Kwiatkowskiego 19

06-102 Pułtusk

Centrum Medyczne Gajda-Med

ul. Piotra Skargi 23/29 Pułtusk 

800 – 1600  od poniedziałku do piątku

23 691 00 41,  885 505 155

radomski

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu

ul. Rodziny Winczewskich 5

26-600 Radom

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5

Radom

800 – 1500 od poniedziałku do piątku

601 202 244

48 330 93 11

48 330 93 12

miasto Radom

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu

ul. Rodziny Winczewskich 5

26-600 Radom

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5

Radom

800 – 1500 od poniedziałku do piątku

601 202 244

48 330 93 11

48 330 93 12

siedlecki

"Ośrodek Medycyny Pracy"

 Sp. z o.o.

ul. Gen. Fr. Kleeberga 2

08-110 Siedlce

Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o.,  Siedlce, ul. Kleeberga 2

min. 800 – 1430 poniedziałek – piątek

25 785 61 30

siedlecki

Gałczyński i Wspólnicy sp.j.

ul. Brzeska 131

08-110 Siedlce

ZLS „MEDICA” Przychodnia

ul. 3 Maja 3, Siedlce

min.800 – 1800 poniedziałek – piątek

oraz w soboty min. 800 – 1500

25 644 74 00

siedlecki

SALUS Medycyna

Sp. z o.o.

ul. Józefa Piłsudskiego 49

08-110 Siedlce

SALUS Medycyna Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 49, Siedlce

800 – 1800 poniedziałek – piątek

25 740 54 55

wew. 3

miasto Siedlce

Gałczyński i Wspólnicy sp.j.

ul. Brzeska 131

08-110 Siedlce

ZLS „MEDICA” Przychodnia

ul. 3 Maja 3, Siedlce

min.800 – 1800 poniedziałek – piątek

oraz w soboty min. 800 – 1500

25 644 74 00

miasto Siedlce

SALUS Medycyna

Sp. z o.o.

ul. Józefa Piłsudskiego 49

08-110 Siedlce

SALUS Medycyna Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 49, Siedlce

800 – 1800 poniedziałek – piątek

25 740 54 55

wew. 3

sierpecki

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wiesław Leśkiewicz

ul. Cicha 15

09-300 Żuromin

Przychodnia Lekarska Panaceum przy

ul. Wiatracznej 19, Żuromin

800 – 1400 poniedziałek – piątek

dodatkowo środa i czwartek

1600 – 1800

23 657 52 44

sokołowski

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

ul. Kościuszki 15
07-100 Węgrów

Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna w Węgrowie Poradnia Medycyny Pracy,

ul. Przemysłowa 7, Węgrów

min. 800 – 1600 poniedziałek

1000 – 1300 wtorki

830 – 1500 środy

25 792 32 70

szydłowiecki

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

ul. Wschodnia 23
26-500 Szydłowiec

ul. Staszica 4, Szydłowiec

900 – 1200 od poniedziałku do piątku

48 617 12 95

warszawski

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Warszawie

Al. Wojska Polskiego 25

01-515 Warszawa

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Warszawie Al. Wojska Polskiego 25

Warszawa

730 – 1500 od poniedziałku do piątku

695 695 413

warszawski

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

ul. Nielubowicza 5

02-097 Warszawa

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie,

ul. Nielubowicza 5

800 – 1500 od poniedziałku do piątku

22  250 28 04

warszawski

VITAMED Sp. z o.o.

ul. Wileńska 18
03-416 Warszawa

VITAMED Sp. z o.o.

ul. Wileńska 18, Warszawa

1300 – 2000 poniedziałki i wtorki

800 – 1500 czwartki

22 473 89 37

      473 87 94

warszawski

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer

ul. Strusia 4/8
04-564 Warszawa

Przychodnia Rejonowa Nr 1

ul. Strusia 4/8, Warszawa

800 – 1500 poniedziałek – piątek

22 590 09 62

warszawski

Petra Medica Sp. z o.o.

ul. Grochowska 166

04-329 Warszawa

Petra Medica

ul. Grochowska 166, Warszawa

800 – 1600 od poniedziałku do piątku

22 740 20 20

m.st. Warszawa

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Warszawie

Al. Wojska Polskiego 25

01-515 Warszawa

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Warszawie Al. Wojska Polskiego 25

Warszawa

730 – 1500 od poniedziałku do piątku

695 695 413

m.st. Warszawa

MEDICOR Małgorzata Zembrzuska

ul. Określona 19

03-633 Warszawa

NZOZ MEDICOR

ul. Stanisława Mikkego 4

Warszawa

800 – 1600 od poniedziałku do piątku

22 627 11 01

      627 11 02

m.st. Warszawa

Petra Medica Sp. z o.o.

ul. Grochowska 166

04-329 Warszawa

Petra Medica

ul. Grochowska 166, Warszawa

800 – 1600 od poniedziałku do piątku

22 740 20 20

m.st. Warszawa

CORTEN MEDIC Praga Tomasz Sikora Sp. j.

ul. Kijowska 1
03-738 Warszawa

Centrum Medyczne CORTEN MEDIC

ul. Kijowska 1, Warszawa

800 – 2000 od poniedziałku do piątku

22 270 30 70

      270 30 71

węgrowski

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

ul. Kościuszki 15
07-100 Węgrów

Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna w Węgrowie Poradnia Medycyny Pracy,

ul. Przemysłowa 7, Węgrów

min. 800 – 1600 poniedziałek

1000 – 1300 wtorki

830 – 1500 środy

25 792 32 70

wołomiński

Petra Medica Sp. z o.o.

ul. Grochowska 166

04-329 Warszawa

Petra Medica

ul. Grochowska 166, Warszawa

800 – 1600 od poniedziałku do piątku

22 740 20 20

wołomiński

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 161

02-787 Warszawa

ul. Nowoursynowska 161 (przy DS LIMBA)

02-787 Warszawa

min. 830 – 1500 poniedziałek, środa i piątek

830 – 1730 wtorki i czwartki

22 593 14 30

żuromiński

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wiesław Leśkiewicz

ul. Cicha 15

09-300 Żuromin

Przychodnia Lekarska Panaceum przy

ul. Wiatracznej 19, Żuromin

800 – 1400 poniedziałek – piątek

dodatkowo środa i czwartek

1600 – 1800

23 657 52 44

 
 

Jednocześnie MWOMP informuje, iż dla powiatów: legionowskiego, sochaczewskiego, wyszkowskiego, zwoleńskiego i żyrardowskiego przedmiotowe badania można wykonać w każdej jednostce wskazanej w powyższej tabeli.

Go to Top