Badania lekarskie kandydatów do szkoły ponadpodstawowej lub uczeń szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wyniki

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 03 kwietnia 2020 r.

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w dniach od 11 marca do 03 kwietnia 2020 r. mającego na celu wyłonienie jednostek z terenu województwa mazowieckiego do wykonywania w 2020 roku badań lekarskich kandydatów do szkoły ponadpodstawowej lub uczeń szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Komisja Konkursowa wybrała następujących oferentów:

 

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

Powiat / miasto na prawach powiatu

Polmedic Sp. z o.o.

ul. Graniczna 24

26-600 Radom

białobrzeski

Dariusz Sawicki
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

ul. Żwirki i Wigury 14

06-300 Przasnysz

ciechanowski

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

ul. Nielubowicza 5

02-097 Warszawa

garwoliński

Małgorzata Zembrzuska „MEDICOR”

ul. Określona 19

03-633 Warszawa

grodziski

Polmedic Sp. z o.o.

ul. Graniczna 24

26-600 Radom

grójecki

CORTEN MEDIC Tomasz Sikora

ul. Dunikowskiego 10

02-784 Warszawa

kozienicki

Polmedic Sp. z o.o.

ul. Graniczna 24

26-600 Radom

lipski

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach

ul. Słoneczna 1

08-200 Łosice

łosicki

Dariusz Sawicki
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

ul. Żwirki i Wigury 14

06-300 Przasnysz

makowski

"Petra Medica" Sp. z o.o.

ul. Grochowska 166

04-329 Warszawa

miński

Maciejski Kazimierz Poradnia Rodzinna "MEDYK"

ul. Napoleońska 21

06-500 Mława

mławski

Praktyka Lekarska lek. med. Leszek Gierczyk

ul. Polna 36

09-110 Sochocin

nowodworski

Zakład Opieki Zdrowotnej

Celmed Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 22

07-401 Ostrołęka

ostrołęcki

Zakład Opieki Zdrowotnej

Celmed Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 22

07-401 Ostrołęka

miasto Ostrołęka

Dariusz Sawicki
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

ul. Żwirki i Wigury 14

06-300 Przasnysz

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Dubois 68 

07-300 Ostrów Mazowiecka

ostrowski

Małgorzata Zembrzuska „MEDICOR”

ul. Określona 19

03-633 Warszawa

otwocki

Małgorzata Zembrzuska „MEDICOR”

ul. Określona 19

03-633 Warszawa

piaseczyński

Petra Medica Sp. z o.o.

ul. Grochowska 166

04-329 Warszawa

Praktyka Lekarska lek. med. Leszek Gierczyk

ul. Polna 36

09-110 Sochocin

płoński

Małgorzata Zembrzuska „MEDICOR”

ul. Określona 19

03-633 Warszawa

pruszkowski

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9

06-300 Przasnysz

przasnyski

Polmedic Sp. z o.o.

ul. Graniczna 24

26-600 Radom

przysuski

Szpital Powiatowy

Gajda-Med Sp. z o.o.

ul. Teofila Kwiatkowskiego 19

06-102 Pułtusk

pułtuski

"Ośrodek Medycyny Pracy"

 Sp. z o.o.

ul. Gen. Fr. Kleeberga 2

08-110 Siedlce

siedlecki

Gałczyński i Wspólnicy Sp. j.

ul. Brzeska 131
08-110 Siedlce

SALUS MEDYCYNA Sp. z o.o.

ul. Józefa Piłsudskiego 49

08-110 Siedlce

Gałczyński i Wspólnicy Sp. j.

ul. Brzeska 131
08-110 Siedlce

miasto Siedlce

SALUS MEDYCYNA Sp. z o.o.

ul. Józefa Piłsudskiego 49

08-110 Siedlce

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wiesław Leśkiewicz

ul. Cicha 15
09-300 Żuromin

sierpecki

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

ul. Kościuszki 15

07-100 Węgrów

sokołowski

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

ul. Wschodnia 23
26-500 Szydłowiec

szydłowiecki

"VITAMED" Sp. z o.o.

ul. Wileńska 18

03-416 Warszawa

warszawski

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer

ul. Strusia 4/8

04-564 Warszawa

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

ul. Nielubowicza 5
02-097 Warszawa

Petra Medica Sp. z o.o.

ul. Grochowska 166

04-329 Warszawa

MEDICOR Małgorzata Zembrzuska

ul. Określona 19                         03-633 Warszawa

mm.st. Warszawa

Petra Medica Sp. z o.o.

ul. Grochowska 166

04-329 Warszawa

CORTEN MEDIC Praga

Tomasz Sikora Sp. j.

ul. Kijowska 1

03-738 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

ul. Kościuszki 15

07-100 Węgrów

węgrowski

Petra Medica Sp. z o.o.

ul. Grochowska 166

04-329 Warszawa

wołomiński

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wiesław Leśkiewicz

ul. Cicha 15
09-300 Żuromin

żuromiński

 

 

 

Jednocześnie MWOMP informuje, iż nie dokonano wyboru oferenta dla powiatów: sochaczewskiego i żyrardowskiego – brak oferty.

Dla powiatów: legionowskiego, wyszkowskiego, i zwoleńskiego badania odbywać się będą w miejscach podanych w tabeli powyżej.

 

 

                                                                                                                      p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top