Badania Uczniów wykonywane przez MWOMP w 2018 roku

Badania wykonywane są codziennie we wszystkie dni robocze

po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

w następujących Ośrodkach:

 

MWOMP Płock, ul. Kolegialna 17

Rejestracja telefoniczna

– tel. kom. 601 202 129 w godzinach od 725 do 1500

Rejestracja osobista w pok. 107 piętro I

Przyjęcia (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej) w godz. od 725 do 1500

Oświadczenia do pobrania:

1. przeprowadzenie badań osoby niepełnoletniej.pdf

2. upoważnienie do uzyskania dokumentacji.pdf

 

MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25

Rejestracja telefoniczna

– tel. kom. 695 695 413 w godzinach od 730 do 1600

Przyjęcia (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej) w godz. od 725 do 1500

Oświadczenia do pobrania:

1. przeprowadzenie badań osoby niepełnoletniej.pdf

2. upoważnienie do uzyskania dokumentacji.pdf

 

MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5

Rejestracja telefoniczna

– tel. kom. 601 202 244

– tel. stacjonarny (48) 340 19 55 w godzinach 8 – 1500

Przyjęcia (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej) w godz. od 725 do 1500

Oświadczenia do pobrania:

1. przeprowadzenie badań osoby niepełnoletniej.pdf

2. upoważnienie do uzyskania dokumentacji.pdf

 

Wzór skierowania do pobrania

Podstawa prawna

 

Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2018" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty
 (stan na dzień 12 kwiecień 2018 roku)

Go to Top