Badania Uczniów wykonywane przez MWOMP w 2019 roku

Wykonywanie badań lekarskich osobie małoletniej, która nie ukończyła 16 lat, odbywa się w MWOMP w obecności rodzica lub opiekuna.

Osoby w wieku od 16 do 18 lat mogą być badane bez fizycznej obecności rodzica czy opiekuna, przy czym w trakcie badania muszą przedstawić podpisane przez opiekuna prawnego oświadczenie o wyrażeniu zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego.

Poniżej do pobrania ww. oświadczenie.

Termin badania lekarskiego wyznaczony zostanie podczas rejestracji telefonicznej bądź osobistej.

Badania (po wcześniejszej rejestracji)  wykonywane są

w następujących Ośrodkach:

 

MWOMP Płock, ul. Kolegialna 17

Rejestracja telefoniczna

– tel. kom. 601 202 129 w godzinach od 725 do 1500

Rejestracja osobista w pok. 110 piętro I

1. przeprowadzenie badań osoby niepełnoletniej.pdf

2. upoważnienie do uzyskania dokumentacji.pdf

 

MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25

Rejestracja telefoniczna

– tel. kom. 695 695 413 w godzinach od 730 do 1500

1. przeprowadzenie badań osoby niepełnoletniej.pdf

2. upoważnienie do uzyskania dokumentacji.pdf

 

MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5

Rejestracja telefoniczna

– tel. kom. 601 202 244

– tel. stacjonarny (48) 340 19 55 w godzinach 8 – 1500

1. przeprowadzenie badań osoby niepełnoletniej.pdf

2. upoważnienie do uzyskania dokumentacji.pdf

 

Wzór skierowania do pobrania

Podstawa prawna

 

Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2019" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty

(stan na dzień 15 maja 2019 roku)

 

Informacja do Rodziców kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

Go to Top