MWOMP

Ogłoszenie Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 działając w oparciu o przepisy art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) ogłasza konkurs ofert dla podmiotów […]

O G Ł O S Z E N I E   z dnia 2 marca 2021 r. W wyniku przeprowadzonego w dniach od 23 do 25 lutego 2021 r. konkursu ofert na prowadzenie w 2021 r. ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową dla osób z terenu województwa mazowieckiego Komisja Konkursowa […]

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK   Ogłoszenie Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 działając w oparciu o przepisy art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 […]

O G Ł O S Z E N I E   Płock, dnia  29.01.2021 r.   Znak sprawy: ZP. 264.04.2021 Dotyczy zapytania ofertowego na świadczenie usługi obsługi prawnej na rzecz Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż […]

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK

Płock, dnia 11.01.2021 r.   O G Ł O S Z E N I E   ZP.265.9.2020 Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż w wyniku przeprowadzonego uzupełniającego postępowania konkursowego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i […]

  Płock, dnia 11.01.2021 r. O G Ł O S Z E N I E   ZP.265.8.2020 Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż w wyniku przeprowadzonego uzupełniającego postępowania konkursowego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i […]

 Płock, dnia  29.12.2020 r. Do Oferentów: Znak sprawy: ZP.265.8.2020 Dotyczy konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie. W związku z nadesłanym pytaniem w sprawie przedmiotu zamówienia Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny […]

Skip to content