MWOMP

Płock, dnia  16.11.2020 r. Do Oferentów: Znak sprawy: ZP. 265.6.2020 Dotyczy konkursu ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu. W związku z […]

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 działając w oparciu o przepisy art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert dla podmiotów […]

Płock, dnia  20.11.2020 r. Do Oferentów: Znak sprawy: ZP.265.6.2020 Dotyczy konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu. W związku z nadesłanymi pytaniami w sprawie przedmiotu zamówienia Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny […]

Płock, dnia 19.11.2020 r. Do Wykonawców Znak sprawy: ZP.265.6.2020 Dotyczy: konkursu ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu W związku z pytaniami […]

Płock, dnia  19.11.2020 r. Do Oferentów: Znak sprawy: ZP.265.6.2020 Dotyczy konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu. W związku z nadesłanym pytaniem w sprawie przedmiotu zamówienia Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny […]

Płock, dnia  16.11.2020 r. Do Oferentów: Znak sprawy: ZP. 265.6.2020 Dotyczy konkursu ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu. W związku z […]

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 działając w oparciu o przepisy art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert dla podmiotów […]

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 działając w oparciu o przepisy art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert dla podmiotów […]

Skip to content