MWOMP

Płock, dnia  17.12.2020 r.   Znak sprawy: ZP.260.13.2020 Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie”. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta […]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 11 GRUDNIA 2020 R.   Znak sprawy: ZP.260.14.2020 Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: łączna wartość brutto 82 000,00 zł. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., […]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 09 GRUDNIA 2020 R.   Znak sprawy: ZP. 260.13.2020   Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie”. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: łączna wartość brutto 164 000,00 zł. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2021 r. do […]

Ogłoszenie nr 761098-N-2020 z dnia 02.12.2020 r. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy: Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w RadomiuOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programuO zamówienie mogą ubiegać się […]

Ogłoszenie nr 760378-N-2020 z dnia 01.12.2020 r. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy: Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w WarszawieOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programuO zamówienie mogą ubiegać się […]

Skip to content