Sprawozdawczość

Płock, dnia 19 września 2017r.

 

Szanowni koledzy Lekarze

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki  publicznej na rok 2017 (Dz. U. 2016, poz. 1426), sprawozdania z działalności profilaktycznej  MZ 35A i MZ 35B za rok 2017 będą składane wyłącznie w formie elektronicznej, dotyczy to również podmiotów o liczbie pracowników nie większej niż 5 osób.

 

Portal sprawozdawczy:  www.csioz.gov.pl

 

W przypadku problemów informatyczno-technicznych, w tym dotyczących sposobu zakładania konta, prosimy kontaktować się z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, z p. Rafałem Roickim (tel. 22 59 70 928 lub e-mail: roicki@csioz.gov.pl).

 

W załączeniu instrukcja zawierająca podstawowe informacje dotyczące sposobu składania sprawozdań (uwaga! nieaktualna informacja, że dopuszczalna jest sprawozdawczość papierowa dla podmiotów o liczbie pracowników nie większej niż 5 osób).

 

W przypadku wątpliwości merytorycznych prosimy kontaktować się z Działami Organizacji i Nadzoru MWOMP z siedzibą w Płocku i w Oddziałach w Warszawie i w Radomiu.

 

Plik do pobrania: Instrukcja sprawozdawczości za 2017r.

Go to Top