Dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – rozstrzygnięcie

Płock, dnia 27.11.2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dotyczy postępowania ofertowego na wybór wykonawcy dostawy bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłobuckiej 25, 02-699 Warszawa. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 68 580,00 zł brutto/netto.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top