Dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z serwisem urządzeń drukujących dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Płock, dn. 07.02.2018 r.

Zapytanie ofertowe

 

  1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z serwisem urządzeń drukujących dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku oraz Oddziałów w Warszawie i Radomiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach Nr 1 i Nr 2 do zapytania ofertowego.

 

CPV – 30124000-4 części i akcesoria do maszyn biurowych; 30124300-7 bębny do maszyn biurowych; 30125110-5 toner do drukarek laserowych/faksów; 30125120-8 toner do fotokopiarek; 30192113-6 wkłady drukujące

 

  1.   Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji przedmiotowej usługi – w okresie 12 miesięcy lub do wyczerpania limitu kwotowego zabezpieczonego przez Zamawiającego, licząc od daty podpisania umowy na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy – Załączniku Nr 4 do zapytania ofertowego.

 

  1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji:

Osobami do kontaktu są:

  • w sprawie przedmiotu zamówienia – p. Wioletta Górecka – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych w Płocku, tel. 24 267 84 80 kom. tel. 695 095 307;  
  • w sprawie procedury – p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206.

 

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

  1. Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową sporządzoną zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do zapytania ofertowego.

 

  1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN, z uwzględnieniem zapisów wynikających z Załączników Nr 1, 2 i  Nr 4 do zapytania ofertowego.

 

  1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w postaci papierowej (załącznik nr 2) należy przesłać do dnia 15.02.2018 roku, do godziny 1000 na adres: ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Pytania i odpowiedzi z dnia 13.02.2018r. – LINK

Go to Top