Dostawa mebli w ramach zadania „Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia” – informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 08 MARCA 2018 R.

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa mebli w ramach zadania „Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia”.

 

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: brutto 305 635,00 zł,
  2. Termin realizacji zamówienia: do 31 maja 2018 r.
  3. Do dnia 08 marca 2018 r. do godz. 10:00 wpłynęło 6 ofert
  4. Warunki płatności – termin płatności faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni.

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Część  Nr

Łączna cena brutto

Termin wykonania zamówienia – skrócenie

Okres gwarancji

Aspekt społeczny

1.

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „JAWOR” Zbigniew Świadek

Linowiec 22,

83-200 Starogard Gdański

VI

10 701,00

o 7 dni

24 m-ce

0 osób

IX

19 667,70

o 14 dni

24 m-ce

0 osób

2.

Koma  R. Kozakiewicz

Spółka Jawna

ul. Chorzowska 3 lok. 3, 26-600 Radom

III

25 197,99

o 5 dni

60 m-cy

0 osób

IV

16 699,97

V

8 849,97

VI

10 400,00

VIII

7 969,99

IX

15 919,84

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

"ROL-MOT"

Spółka z o.o.

ul. Czachowskiego 29,  27-310 Ciepielów

VII

28 929,60

o 5 dni

60 m-cy

2 osoby

4.

JARD Sp. z o.o.

Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa

II

59 070,75

o 5 dni

60 m-cy

0 osób

IV

33 431,40

nie skrócony

60 m-cy

VI

44 895,00

nie skrócony

60 m-cy

IX

13 522,62

o 5 dni

60 m-cy

5.

M.J. OFFICE Sp. z o.o.

ul. Zbrowskiego 118,          

 26-600 Radom

II

67 623,80

nie skrócony

24 miesiące

0 osób

IX

13 602,32

6.

Office Interior Małgorzata Dydecka

ul. Krzywińska 4C,              03-324 Warszawa

I

86 079,09

o 1 dzień

poz. 1,2,9 – 60 m-cy, pozostałe  poz. 24 m-ce

2 osoby

                 

 

Koszty poszczególnych części według Zamawiającego: LINK

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top