Dostawa papieru ksero format: A4, A3, A5, 1/3 A4 (papier na recepty) – rozstrzygnięcie

Płock, dnia 30.10.2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dotyczy postępowania ofertowego na wybór wykonawcy dostawy:

  • papieru ksero format A4, białość CIE 146 (± 2), gramatura 80g/m2 – 1 400 ryz
  • papieru ksero format A3, białość CIE 146 (± 2), gramatura 80g/m2 – 15 ryz
  • papieru ksero format A5, białość CIE 146 (± 2), gramatura 80g/m2 – 30 ryz
  • papieru ksero format 1/3 A4 (papier na recepty), białość CIE 146 (± 2), gramatura 80g/m2 – 25 ryz.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji całego przedmiotu zamówienia – 3 Części – została wybrana oferta firmy Partner Premium Salata Sp. J. z siedzibą w Płocku przy ul. Granicznej 46, 09-407 Płock, za łączną cena netto 13 684,50 zł, tj. brutto 16 831,95 zł, w tym:

  • Części I – łączna wartość netto 7 711,50 zł, tj. brutto 9 485,15  zł,
  • Części II – łączna wartość netto 2 956,50 zł, tj. brutto 3 636,50 zł,
  • Części III – łączna wartość netto 3 016,50 zł, tj. brutto 3 710,30 zł.

 

Jednocześnie MWOMP informuje, iż w wyznaczonym terminie na składanie ofert, tj. do dnia 28.10.2019 r. do godz. 10.00 wpłynęła jeszcze jedna oferta, tj. oferta firmy Oferta nr 01 – Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o., ul. Ks. Hugona Kołłątaja 4, 05-092 Łomianki. Oferta złożona na:

  • Części I – łączna wartość netto 8 257,07 zł, tj. brutto 10 156,20 zł,
  • Części II – łączna wartość netto 3 154,89 zł, tj. brutto 3 880,51 zł,
  • Części III – łączna wartość netto 3 154,89 zł, tj. brutto 3 880,51 zł.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top