Dostawa papieru ksero formatu A4, A3, A5, 1/3 A4.

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

 • Papieru ksero format A4, białość CIE 146 (± 2), gramatura 80g/m2 – 1 300 ryz
 • Papieru ksero format A3, białość CIE 146 (± 2), gramatura 80g/m2 – 10 ryz
 • Papieru ksero format A5, białość CIE 146 (± 2), gramatura 80g/m2 – 25 ryz
 • Papieru ksero format 1/3 A4 (papier na recepty), białość CIE 146 (± 2), gramatura 80g/m2 – 15 ryz

 

CPV – 30197644 – 2 papier kserograficzny

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Zalecany termin wykonania przedmiotu zamówienia – najpóźniej do 7 dni licząc od daty przesłania zamówienia.

Dostawa przedmiotu zamówienia do MWOMP, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock – w dwóch turach.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami do kontaktu są:

 • p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN

 

 1. Ochrona danych osobowych

W związku ze wszczętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy jest Pan Radosław Portalski, kontakt: iod@mwomp.pl, tel. 24 267 84 93

Dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu przeprowadzenia postępowania oraz, w razie wyboru oferty, w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy;
 2. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2.  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

 

Ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać do dnia 24.01.2019 roku, do godziny 1000 na adres: d.igielski@mwomp.pl

 

 1. Uwaga dodatkowa:

Zamawiający zastrzega:

 • prawo odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia, w przyczyn niezależnych od Zamawiającego
 • zwiększenie lub zmniejszenie ilości wskazanej dla papieru ksero A4 (+/- do 10%)

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top