Dostawa środków dezynfekcyjnych dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17

Płock, dn. 13.04.2018 r.

Zapytanie ofertowe

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1. Zamawiający dopuszcza zamienniki, zgodne z kartą charakterystyki dla oryginalnych produktów wskazanych w Załączniku Nr 1 – Wykonawca wraz z ofertą dostarczy karty charakterystyki dla zamienników. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości produktów do zakupu do wysokości zabezpieczonych środków.

 

CPV – 33631600-8 środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Zalecany termin wykonania przedmiotu zamówienia jednorazowa dostawa najpóźniej w ciągu 3 tygodni od otrzymania zlecenia.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami do kontaktu są:

 • w sprawie przedmiotu zamówienia – p. Wioletta Górecka – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych, tel. 24 264 87 80, 695 095 307
 • w sprawie procedury – p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w zł.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać do dnia 19.04.2018 roku, do godziny 1000 na adres: d.igielski@mwomp.pl

 

 1. Uwaga dodatkowa:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia, w przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

 

Pliki do pobrania: zalczniki.zip

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Pytania i odpowiedzi umieszczone w dniu 18.04.2018 r.LINK

Go to Top