Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz pacjentów objętych opieką medyczną przez MWOMP z siedziba w Płocku przy ul. Kolegialna 17. Znak sprawy ZP. 3340 – 07/2018.

Płock, 25.01.2019 r.

 

Do wykonawców

Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz pacjentów objętych opieką medyczną przez MWOMP z siedziba w Płocku przy ul. Kolegialna 17. Znak sprawy ZP. 3340 – 07/2018.

 

W związku z nadesłanymi pytaniami w sprawie przedmiotu zamówienia Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, udziela następującej odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1

Dotyczy : dział immunologiczny , poz.5.

Czy Zleceniodawca dopuści zaoferowanie badania VDRL zamiast badania Treponema pallidum przeciwciała w kl. IgG / IgM ?

 

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie badania VDRL zamiast badania Treponema pallidum przeciwciała w kl. IgG / IgM. 

 

Pytanie nr 2

Dotyczy punktu 52 , działu badania biochemiczne: Troponina I.

Prosimy, aby  dopuszczalne było  zaoferowanie  zarówno Troponiny T jak i Troponiny I.  Uzasadnienie : Brak istotnych różnic klinicznych w diagnostyce stanów związanych z wysokim stężeniem wysokoczułych  troponin) (wg. IV Uniwersalnej Definicji Zawału Mięśnia Sercowego 2018 – Stanowisko Ekspertów, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne)

 

Odpowiedź Zamawiającego

 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zarówno badania Troponiny T jak i Troponiny I.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top