Dotyczy konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie.

Płock, dnia  20.11.2017r.

 

Do Wykonawców

 

Znak sprawy: ZP. 3340 – 01/2017

 

Dotyczy konkursu ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie.

 

W związku z nadesłanymi pytaniami w sprawie przedmiotu zamówienia Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż wydłuża termin składania ofert do dnia 23 listopada 2017 r. do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2017 r. o godz. 1030.

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

 

Sprawę prowadzi:

Daniel Igielski

tel. kom. 695 696 206

Go to Top