Dotyczy postępowania ofertowego na wybór wykonawcy dostaw ksiąg, rejestrów i dzienników dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 oraz Oddziałów MWOMP w Płocku w Warszawie al. Wojska Polskiego 25 i MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5

Płock, dnia 29.06.2017 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dotyczy postępowania ofertowego na wybór wykonawcy dostaw ksiąg, rejestrów i dzienników dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 oraz Oddziałów MWOMP w Płocku w Warszawie al. Wojska Polskiego 25 i MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzenia ww. postępowania wybrano ofertę Firmy Produkcyjno-Handlowej „Alfa-Druk” Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu przy ul. Żeromskiego 26.

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

lek. Paweł Wyrębkowski

Go to Top