Dotyczy postępowania ofertowego na wybór wykonawcy dostawy 3 kompletów defibrylatorów FRx wraz z niezbędnymi akcesoriami i zestawem szkoleniowym dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17.

Płock, dnia 13.07.2017r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dotyczy postępowania ofertowego na wybór wykonawcy dostawy 3 kompletów defibrylatorów FRx wraz z niezbędnymi akcesoriami i zestawem szkoleniowym dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia został wybrana oferta firmy VIRIDIAN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Morgowej 4.

 

Agnieszka Sulkowska

p.o. Dyrektora MWOMP

Go to Top