Dotyczy postępowania ofertowego na wybór wykonawcy dostawy papieru ksero formatu A4, A3, A5, 1/3 A4

Płock, dnia 25.01.2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Dotyczy postępowania ofertowego na wybór wykonawcy dostawy:

  • Papieru ksero format A4, białość CIE 146 (± 2), gramatura 80g/m2 – 1 300 ryz
  • Papieru ksero format A3, białość CIE 146 (± 2), gramatura 80g/m2 – 10 ryz
  • Papieru ksero format A5, białość CIE 146 (± 2), gramatura 80g/m2 – 25 ryz
  • Papieru ksero format 1/3 A4 (papier na recepty), białość CIE 146 (± 2), gramatura 80g/m2 – 15 ryz

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy Partner Premium Salata Sp. J. z siedzibą w Płocku przy ul. Granicznej 46, 09-407 Płock, łączna cena brutto 15 391,91 zł.

 

Jednocześnie MWOMP informuje, iż w wyznaczonym terminie na składanie ofert, tj. do dnia 24.01.2019 r. do godz. 1000 wpłynęła jeszcze jedna oferta, tj. oferta firmy Best-Art wspólnicy spółki cywilnej Marlena i Krzysztof Przygoda z siedzibą przy ul. Smugowej 23a, 03-032 Warszawa, łączna cena brutto 16 838,45 zł oraz jedna oferta po terminie składania ofert, tj. 24.01.2019 r. o godz. 1004 – oferta PHU Wippol Piotr Kucharczyk z siedzibą w Płocku przy ul. Kwiatka 37, 09-400 Płock, łączna cena brutto 17 007,83 zł.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top