Dotyczy postępowania ofertowego na wybór wykonawcy usługi przeglądów i napraw central wentylacyjnych będących na wyposażeniu budynku MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25

Płock, dnia 21.03.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Dotyczy postępowania ofertowego na wybór wykonawcy usługi przeglądów i napraw central wentylacyjnych będących na wyposażeniu budynku MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25, tj.:

  • centrali wentylacyjnej typ Systemair TA 650EL, nr fabryczny 2165 A – 1 szt.
  • centrali wentylacyjnej typ Systemair TA 450EL, nr fabryczny 7258 A – 1 szt.

Termin realizacji przedmiotowej usługi od kwietnia 2018 r. do marca 2021 r.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy Dobra Klima Sp. z o.o., ul. Wiosenna 70, 05-092 Łomianki, za łączną kwotę 1 771,20 zł brutto, tj. 1 440,00 zł netto.

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

 

Go to Top