Dotyczy postępowania ofertowego na wybór wykonawcy usługi przeglądów  technicznych

Znak Sprawy: ZP.3321/8/2018

 

Płock, dnia  21.03.2018 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dotyczy postępowania ofertowego na wybór wykonawcy usługi przeglądów  technicznych:

  1. rocznego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1) a) i b) ustawy Prawo Budowlane, dla budynków MWOMP w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 (budynek Nr 2, Nr 3 i garaż) – Część I,
  2. rocznego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1) a) i b) ustawy Prawo Budowlane, dla budynków MWOMP w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25 (budynek A i budynek B) – Część II,
  3. pięcioletniego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo Budowlane (wraz z elementami przeglądu rocznego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1) a) i b)) dla nieruchomości w Płocku przy ul. Kolegialnej 19 – Część III.

 

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, tj.:

  • dla Części I – oferty Nr 13, tj. firmy FRATERM Łukasz Wittich, ul. Kochanowskiego 1/3 m. 212, 91-469 Łódź, za łączną kwotę brutto 1 017,00 zł, tj. netto 826,83 zł;
  • dla Części II – oferty Nr 14, tj. firmy BAU-TECHNIK Krzysztof LEO, ul. Wojsławska 3, 39-300 Mielec, za łączną kwotę brutto 738,00 zł, tj. netto 600,00 zł;
  • dla Części III – oferty Nr 4, tj. firmy INCOVEST Sp. z o.o., ul. Cicha 12, 05-090 Raszyn, za łączną kwotę brutto 369,00 zł, tj. netto 300,00 zł.

Agnieszka Sulkowska

p.o. Dyrektora

Go to Top