Dotyczy postępowania ofertowego na wybór wykonawcy usługi stałego dostępu do szerokopasmowego łącza internetowego (sieci Internet) dla trzech lokalizacji MWOMP: Płock, Warszawa i Radom w okresie 24 miesięcy.

Płock, dnia 21.02.2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dotyczy postępowania ofertowego na wybór wykonawcy usługi stałego dostępu do szerokopasmowego łącza internetowego (sieci Internet) dla trzech lokalizacji MWOMP: Płock, Warszawa i Radom w okresie 24 miesięcy.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy NASK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wąwozowej 18 lok. 010, 02-796 Warszawa, łączna cena brutto 61 992,00 zł, czas reakcji na usunięcie awarii – 1 godzina, czas przywrócenia funkcjonalności od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego – 8 godzin.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top