Dotyczy postępowania ofertowego na wybór wykonawcy usługi w zakresie konserwacji węzła cieplnego zainstalowanego w budynku przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19 w Płocku

Płock, dnia 29.11.2017r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dotyczy postępowania ofertowego na wybór wykonawcy usługi w zakresie:

  • Część I – konserwacji węzła cieplnego zainstalowanego w budynku przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku
  • Cześć II – konserwacji węzła cieplnego zainstalowanego w budynku przy ul. Kolegialnej 19 w Płocku.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy:

  • dla Części I – oferta Nr 01 tj. firmy MORA SERVIS – Technika Grzewcza i Sanitarna, ul. Różana 50, 09-402 Płock za łączną kwotę  800,00 zł netto, tj. 984,00 zł brutto;
  • dla Części II – oferta Nr 01 tj. firmy MORA SERVIS – Technika Grzewcza i Sanitarna, ul. Różana 50, 09-402 Płock za łączną kwotę  800,00 zł netto, tj. 984,00 zł brutto.

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top