Dotyczy postępowania ofertowego na wybór wykonawcy usługi w zakresie: przeglądu i konserwacji osobowego dźwigu hydraulicznego Easylife (H-012-05/ZED, sterowanie mikroprocesorowe, drzwi automatyczne, 4-przystankowy) oraz usługi pomiaru instalacji elektrycznej dźwigu w zakresie oporności i ochrony przeciwporażeniowej (jeden raz w roku) zainstalowanego w MWOMP z siedzibą w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5

Płock, dnia 12.12.2017r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Dotyczy postępowania ofertowego na wybór wykonawcy usługi w zakresie:

przeglądu i konserwacji osobowego dźwigu hydraulicznego Easylife (H-012-05/ZED, sterowanie mikroprocesorowe, drzwi automatyczne, 4-przystankowy) oraz usługi pomiaru instalacji elektrycznej dźwigu w zakresie oporności i ochrony przeciwporażeniowej (jeden raz w roku) zainstalowanego w MWOMP z siedzibą w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2020 r.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta firmy:

 

Zakład Dźwigowo-Budowlany Hubert Janus z siedzibą przy ul. Batorego 30 m. 13/14, 26-600 Radom; ryczałt miesięczny 140,00 zł netto tj. 172,20 zł brutto; łączna wartość w okresie trwania umowy – 5 040,00 zł netto tj. brutto 6 199,20 zł.

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top