Dotyczy: terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz pacjentów objętych opieką medyczną przez MWOMP z siedziba w Płocku przy ul. Kolegialna 17. Znak sprawy ZP. 3340 – 07/2018.

 

Płock, 11.01.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Dotyczy: terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz pacjentów objętych opieką medyczną przez MWOMP z siedziba w Płocku przy ul. Kolegialna 17. Znak sprawy ZP. 3340 – 07/2018.

 

W związku z wpłynięciem prośby od jednego z oferentów o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy przychyla się do jego prośby i przesuwa termin składa ofert z dnia 15.01.2018 r. z godz. 1000 i otwarcia ofert z dnia 15.01.2019 r. z godz. 1030 na dzień 29.01.2019 r. godz. 1000 – składanie ofert i 29.01.2019 r. godz. 1030 – otwarcie ofert.

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

lek. Paweł Wyrębkowski

Go to Top