Informacja o rezygnacji partnera do wspólnej realizacji projektu.

Mazowiecki  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego  na stronie internetowej MWOMP w dziale Konkurs ofert    o otwartym naborze na Partnera projektu do realizacji projektu w ramach naboru dla 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektów: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb. Konkurs dla podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) w zakresie zgodnym z Policy Paper oraz mapami potrzeb zdrowotnych opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia – RPMA.06.01.00-IP.01-14-064/17   podaje do wiadomości publicznej informację o rezygnacji partnera  Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Północ Jagiellońska 34, 03-719 Warszawa do wspólnej realizacji projektu.

Go to Top