Informacja uzupełniająca do opisu przedmiotu zamówienia – Załącznika Nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę, montaż oraz uruchomienie instalacji klimatyzacji w MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17.

Informacja uzupełniająca do opisu przedmiotu zamówienia – Załącznika Nr 1 do zapytania ofertowego  na dostawę, montaż  oraz  uruchomienie  instalacji klimatyzacji w MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17

 

Dotyczy Części IV

Montaż urządzenia klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w budynku przychodni ul. Kolegialna 17. Kubatura serwerowni 69 m ³.

 

Wykonawcy zobowiązany będzie do podłączenie klimatyzatora do obecnego u Zamawiającego systemu pomiaru temperatury i możliwości sterowania klimatyzatorem. Zamawiający posiada system GSM Tronik

 

Z-ca Dyrektor ds. Medycyny Pracy

lek. Paweł Wyrębkowski

Go to Top