Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu

Płock, dnia 29.11.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

ZP. 3340 – 02/2017

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, informuje, iż wybrał do realizacji:

 

 • Ofertę Nr 01 – Corten Medic Tomasz Sikora, ul. Ignacego Krasickiego  nr 29N, 05-500 Nowa Iwiczna, dla następujących Pakietów:
 • Pakiet Nr 9 – diagnostyka obrazowa USG jajników
 • Pakiet Nr 10 – diagnostyka obrazowa mammografia
 • Pakiet Nr 12 – diagnostyka obrazowa RTG
 • Pakiet Nr 14 – diagnostyka kardiologiczna
 • Pakiet Nr 16 – ortopedia
 • Pakiet Nr 23 – neurologia
 • Pakiet Nr 26 – laryngologia
 • Pakiet Nr 29 – laryngologia – badania wziernikowe
 • Pakiet Nr 30 – okulistyka

 

 • Ofertę Nr 02 – Diagnostyka Sp. z o.o., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, dla Pakietu:
 • Pakiet Nr 20 – sterylizacja

 

 • Ofertę Nr 03 – ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, dla następujących Pakietów:
 • Pakietu Nr 1 – badania laboratoryjne
 • Pakietu Nr 2 – badania laboratoryjne – bakteriologia
 • Pakietu Nr 3 – badania laboratoryjne testy na narkotyki
 • Pakietu Nr 5 – diagnostyka laboratoryjna RKZ gazometria
 • Pakietu Nr 7 – badania kału na nosicielstwo

Jednocześnie MWOMP informuje, iż nie została złożona oferta dla następujących Pakietów:

 • Pakiet Nr 4 – Diagnostyka laboratoryjna – badanie parazytologiczne moczu
 • Pakiet Nr 6 – konsultacja hematologia
 • Pakiet Nr 11 – diagnostyka obrazowa rezonans magnetyczny
 • Pakiet Nr 13 – diagnostyka obrazowa tomografia komputerowa
 • Pakiet 15 – diagnostyka kardiologiczna – próba wysiłkowa
 • Pakiet 17 – chirurgia
 • Pakiet 18 – choroby zakaźne
 • Pakiet 19 – diabetologia
 • Pakiet 21 – psychiatra
 • Pakiet 22 – konsultacja hepatologiczna
 • Pakiet 24 – neurologia EEG
 • Pakiet 25 – neurologia EMG
 • Pakiet 27 – laryngologia – audiometria tonalna
 • Pakiet 28 – diagnostyka laryngologiczna
 • Pakiet 31 – pulmonologia
 • Pakiet 32 – testy płatkowe
 • Pakiet 33 – alergeny

oraz dla Pakietu Nr 8 – diagnostyka obrazowa USG została złożona oferta niekompletna (wypełniono tylko trzy pozycje z dziewięciu wymaganych), którą Komisja odrzuciła.

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

 

Go to Top