Nr sprawy: AE.0724- 1/19 – wynajem pomieszczeń biurowych w budynku „A” MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25.

Płock, dnia 29.05.2019 r.

 Nr sprawy: AE.0724- 1/19

O G Ł O S Z E N I E  W Y N I K Ó W

z przeprowadzonego pisemnego przetargu publicznego na wynajem pomieszczeń biurowych w budynku „A” MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy  w wyniku przeprowadzonego pisemnego przetargu publicznego na wynajem pomieszczeń biurowych, informuje iż dokonał wyboru złożonej oferty:

Oferta nr 1 –  LS Sylwia Kowalska – 00- 435 Warszawa ul. Koźmińska 12/52  – zobowiązuje się wynająć:

pokój nr 208 o powierzchni 21,08 m² wraz z infrastrukturą określoną w warunkach prowadzonego postępowania o powierzchni 3,11 m² (korytarz + łazienka). Łączna powierzchnia wynajmowana to 24,19m².

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top