Nr sprawy: AE.0724- 44/18 – Wynajem pomieszczeń biurowych w budynku „A” MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25.

Płock, dnia 20.02.2018 r.

 Nr sprawy: AE.0724- 44/18

O G Ł O S Z E N I E  W Y N I K Ó W

 

z przeprowadzonego pisemnego przetargu publicznego na wynajem pomieszczeń biurowych w budynku „A” MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy  w wyniku przeprowadzonego pisemnego przetargu publicznego na wynajem pomieszczeń biurowych, informuje iż dokonał wyboru złożonych ofert:

Oferta nr 1 –  Elżbieta Królikowska „EK-EKSPERT”  – 01-710 Warszawa ul. Włościańska 18 lok.23  – zobowiązuje się wynająć:

  • pokój nr 310 o powierzchni 14,72 m² wraz z infrastrukturą określoną w warunkach prowadzonego postępowania o powierzchni 3,23 m² (korytarz + łazienka). Łączna powierzchnia wynajmowana to 17,95 m².

Oferta nr 2 –  DSpectrum Dorota Steliga – 38-457 Zręcin ul. Szkolna 42, Świerzowa Polska – zobowiązuje się wynająć:

  • pokój nr 402 o powierzchni 17,77 m² wraz z infrastrukturą określoną w warunkach prowadzonego postępowania o powierzchni 1,39 m² (korytarz + łazienka). Łączna powierzchnia wynajmowana to 19,16 m².

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top