Obsługa konferencji kończącej projekt: „Platforma e-usług” w  MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17.

Płock, dn. 26.09.2017r.

 

ZP.3321/PN – 23/2017

 

Zapytanie ofertowe

 

  1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa konferencji kończącej projekt: „Platforma e-usług” w  MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17. Zakres usługi został opisany w załączniku nr 1.

 

CPV: 79952000-2

 

  1.   Termin realizacji zamówienia:

Otwarcie konferencji rozpocznie się  20 października 2017 r. o godz.9:00.

 

  1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji:

Osobą  do kontaktu jest:

  • Wioletta Górecka – kom. 695 095 307

 

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

  1. Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz podpisany załącznik nr 1 wraz z zaproponowanym menu.

 

  1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w zł.

 

  1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać do dnia 04.10.2017 roku, do godziny 1000 na adres: w.gorecka@mwomp.pl

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

Agnieszka Sulkowska

p.o. Dyrektora MWOMP

Go to Top