OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZAKWALIFIKOWANYCH JAKO MAJĄTEK ZBĘDNY MWOMP

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZAKWALIFIKOWANYCH JAKO MAJĄTEK ZBĘDNY MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy przeznaczył do sprzedaży następujące składniki majątku ruchomego: samochody osobowe marki FORD FOCUS 1.8 TDCi

 

  1. Pojazdy można obejrzeć w obecności pracownika MWOMP na parkingu przy ul. Kolegialnej 17, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panem Piotrem Kopniewskim, nr tel. (24) 267 84 97 w godzinach od 900 do 1400.
  2. Wartość rynkowa samochodów według opinii wykonanej przez rzeczoznawcę PZM z dnia 18.10.2019 r. wynosi :

Ford Focus 1,8 TDCi nr rej. WP 67141 – 10000,00 zł.

Ford Focus 1,8 TDCi nr rej. WP 67140 – 9800,00 zł.

  1. Wadium w wysokości:

dla poz. 1 – 1000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100)

dla poz. 2 – 980,00 zł (słownie złotych: dziewięćset osiemdziesiąt 00/100)

należy uiścić w kasie MWOMP przy ul. Kolegialna 17, najpóźniej do dnia 18.02.2020 r. do godz. 1000.

  1. Wadium przepada na rzecz MWOMP, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od dokonania płatności w ciągu 7 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia.
  2. Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „AUTO-OFERTA” należy złożyć do dnia 18.02.2020 r. do godz. 1030, w siedzibie w MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 (wejście główne do przychodni od ulicy Sienkiewicza), w kancelarii pokój nr 12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2020 r. o godz. 1045 w MWOMP w pokoju Nr 207 – II piętro. Termin związania ofertą 30 dni.
  3. W przypadku wpłynięcia kilku ofert z tą samą najkorzystniejszą ceną, MWOMP zastrzega sobie przeprowadzenie licytacji pomiędzy tymi oferentami w ww. dniu o godz. 1100.
  4. MWOMP zastrzega, że oferty poniżej kwoty oszacowanej nie będą rozpatrywane oraz prawo do unieważnienia przetargu w każdym jego stadium bez podania przyczyn.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Specyfikacja samochodu Ford Focus WP67140

Rodzaj pojazdu

samochód osobowy

Marka, typ, model pojazdu

Ford DA3 Focus

Wariant

KKDA1P

Wersja

5KABMZ

Rok produkcji

2008

Data pierwszej rejestracji

18.06.2008

Nr rejestracyjny

WP67140

Rodzaj nadwozia

HATCHBACK

Numer nadwozia

WF0PXXGCDP8C65269

Oznaczenie silnika

1.8 TDCi

Rodzaj paliwa

Olej napędowy

Rodzaj skrzyni biegów

Manualna

Kolor lakieru

Morello

Przebieg

166 000 km

 

Specyfikacja samochodu Ford Focus WP67141

odzaj pojazdu

samochód osobowy

Marka, typ, model pojazdu

Ford DA3 Focus

Wariant

KKDA1P

Wersja

5KABMZ

Rok produkcji

2008

Data pierwszej rejestracji

18.06.2008

Nr rejestracyjny

WP67141

Rodzaj nadwozia

HATCHBACK

Numer nadwozia

WF0PXXGCDP8C65246

Oznaczenie silnika

1.8 TDCi

Rodzaj paliwa

Olej napędowy

Rodzaj skrzyni biegów

Manualna

Kolor lakieru

Morello

Przebieg

138 000 km

Go to Top