Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia w 2017 r. w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy

Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia w 2017 r. w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy
Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb, porcedura Orientacyjna wartość przedmiotu zamówienia netto
(bez podatku VAT)
w PLN
Przewidywany termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym
lub miesięcznym
1. Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie  usługa przetarg nieograniczony 122 600,00 I kwartał
2. Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku  usługa przetarg nieograniczony 135 000,00 I kwartał
3. Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu  usługa przetarg nieograniczony 128 500,00 I kwartał
4. Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 usługa przetarg nieograniczony 151 000,00 I kwartał
5. Sprzęt jednorazowego użytku i drobny sprzęt medyczny Płock, Warszawa, Radom dostawa przetarg nieograniczony 106 500,00 I kwartał
6. Obsługa prawna w roku 2017 usługa zapytanie ofertowe 99 600,00 I kwartał
7. Usuwanie wad w ramach zastępstwa wykonawczego – Kolegialna 17 robota budowlana zapytanie ofertowe 50 000,00 I kwartał
8. Serwisowanie i naprawa sprzętu medycznego  usługa przetarg nieograniczony 100 000,00 I kwartał/II kwartał
9. Zakup sprzętu medycznego dostawa przetarg nieograniczony 92 500,00 II kwartał
10. Usługa utrzymania czystości i porządku w MWOMP z siedzibą w Płocku ul. Kolegialna 17 i Kolegialna 19 usługa przetarg nieograniczony 300 000,00 II kwartał
11. Usługa utrzymania czystości i porządku w MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie usługa przetarg nieograniczony 175 000,00 II kwartał
12. Usługa kompleksowej obsługi urządzeń drukujących  usługa zapytanie ofertowe 40 000,00 II kwartał/III kwartał
13. Usługa ubezpieczenia majątku, OC, samochodów usługa zapytanie ofertowe 30 000,00 II kwartał/III kwartał
14. Dostawy sprzętu medycznego w ramach zadania "Pierwsza pomoc" dostawa zapytanie ofertowe 32 000,00 II kwartał/III kwartał
15. Usługi pocztowe na 2018 rok usługa zapytanie ofertowe 45 000,00 IV kwartał
16. Dostawa bonów towarowych dostawa zapytanie ofertowe 52 000,00 IV kwartał 
17. Obsługa centrali telefonicznych Płock, Warszawa, Radom usługa zapytanie ofertowe 27 000,00 IV kwartał
18. Usługa utrzymania czystości i porządku w MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu na rok 2018 usługa przetarg nieograniczony 155 000,00 IV kwartał
19. Wybór inspektora nadzoru dla zadania pn. Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń obiektu MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 do obowiązujących przepisów oraz zakup wyposażenia* usługa zapytanie ofertowe 32 500,00 IV kwartał
20. Wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń obiektu MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 do obowiązujących przepisów oraz zakup wyposażenia* robota budowlana przetarg nieograniczony 2 023 600,00 IV kwartał
21. Dostawa mebli dla zadania pn. Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń obiektu MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 do obowiązujących przepisów oraz zakup wyposażenia* dostawa przetarg nieograniczony 244 000,00 IV kwartał

* rozpoczęcie postępowania uzależnione jest od otrzymania dofinanoswania zadania przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

p.o. Dyrektora MWOMP
Agnieszka Sulkowska

Go to Top