Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia w 2018r. w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy

Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia w 2018r. w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy
Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb, porcedura Orientacyjna wartość przedmiotu zamówienia netto
(bez podatku VAT)
w PLN
Przewidywany termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym
lub miesięcznym
1. Usługa dozorowania i zabezpieczenia mienia nieruchomości MWOMP w Płocku  usługa przetarg nieograniczony 106 097,56 I kwartał
2. Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 usługa przetarg nieograniczony 165 718,16 I kwartał
3. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku i drobnego sprzęt medycznego dla MWOMP dostawa przetarg nieograniczony 75 000,00 I kwartał
4. Obsługa prawna w roku 2018 usługa zapytanie ofertowe 101 890,80 I kwartał
5. Usługa serwisowania i naprawy sprzętu medycznego w MWOMP w Płocku Odział w Radomiu usługa zapytanie ofertowe 27 400,00 I kwartał
6. Dostawa mebli dla zadania pn. Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń obiektu MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 do obowiązujących przepisów oraz zakup wyposażenia dostawa przetarg nieograniczony 248 000,00 I kwartał
7. Usługa zewnętrznej wizualizacji obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie usługa zapytanie ofertowe 8 000,00 I kwartał
8. Usługa kompleksowej obsługi urządzeń drukujących  usługa zapytanie ofertowe 27 000,00 I kwartał/II kwartał
9. Obsługa programów systemu zarządzania SYMFONIA wraz z otoczeniem oprogramowania biznesowego SAGE – dla MWOMP usługa zapytanie ofertowe 31 200,00 I kwartał/II kwartał
10. Usługa przeglądów technicznych i konserwacja klimatyzatorów DAIKIN – budynek Kolegialna 19 w Płocku usługa zapytanie ofertowe 17 000,00 I kwartał/II kwartał
11. Usługa utrzymania czystości i porządku w MWOMP z siedzibą w Płocku ul. Kolegialna 17 i Kolegialna 19 usługa przetarg nieograniczony 270 000,00 II kwartał
12. Usługa utrzymania czystości i porządku w MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie usługa przetarg nieograniczony 186 000,00 II kwartał
13. Dostawy sprzętu medycznego w ramach zadania "Pierwsza pomoc" dostawa zapytanie ofertowe 32 000,00 II kwartał/III kwartał
14. Usługa przeglądu klimatyzatorów i systemu kliamtyzacji centralnej w MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu usługa zapytanie ofertowe 15 000,00 III kwartał
15. Usługa przeprowadzenia procesu re-certyfikacji Systemu Zarządzania na jego zgodność z wymaganiami normy  usługa zapytanie ofertowe 11 700,00 III kwartał
16. Dostawa sprzętu medycznego na 2019 rok dostawa przetarg nieograniczony 572 000,00 IV kwartał
17. Usługa przeglądów instalacji ppoż. dla MWOMP na 2019 rok usługa zapytanie ofertowe 18 700,00 IV kwartał
18. Usługi pocztowe na 2019 rok usługa zapytanie ofertowe 55 000,00 IV kwartał
19. Dostawa bonów towarowych dostawa zapytanie ofertowe 55 500,00 IV kwartał 
20. Obsługa centrali telefonicznych Płock, Warszawa, Radom usługa zapytanie ofertowe 27 000,00 IV kwartał
21. Usługa utrzymania czystości i porządku w MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu na rok 2019 usługa przetarg nieograniczony 170 000,00 IV kwartał
22. Usługa dozorowania i zabezpieczenia mienia nieruchomości MWOMP w Płocku i Oddziałów w roku 2019 usługa przetarg nieograniczony 300 000,00 IV kwartał

p.o. Dyrektora MWOMP
Agnieszka Sulkowska

Go to Top