Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia w 2019r. w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy

Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia w 2019 r.

w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy na dzień 17.01.2019 r.

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb, porcedura Orientacyjna wartość przedmiotu zamówienia netto
(bez podatku VAT)
w PLN
Przewidywany termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym
lub miesięcznym
1. Usługa dozorowania i zabezpieczenia mienia nieruchomości MWOMP w Płocku na okres 12 miesięcy usługa przetarg nieograniczony 98 500,00 I kwartał
2. Usługa dozorowania i zabezpieczenia mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu na okres 12 miesięcy usługa przetarg nieograniczony 73 000,00 I kwartał
3. Obsługa prawna w roku 2019 usługa zapytanie ofertowe 102 000,00 I kwartał
4. Usługa kompleksowej obsługi urządzeń drukujących w latach 2019-2020 usługa zapytanie ofertowe 65 000,00 I kwartał
5. Usługa przeglądów instalacji ppoż. dla MWOMP na 2019 rok usługa zapytanie ofertowe 20 000,00 I kwartał
6. Wykonanie robót budowlanych – uporządkowanie gospodarki wodnej przy budynku MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu  robota budowlana zapytanie ofertowe 98 000,00 I kwartał
7. Zakup samochodów służbowych dostawa przetarg nieograniczony 114 000,00 I kwartał
8. Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 – na okres 12 miesięcy usługa przetarg nieograniczony 190 000,00 I kwartał
9. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku i drobnego sprzęt medycznego dla MWOMP – na okres 12 miesięcy dostawa zapytanie ofertowe 60 000,00 I kwartał
10. Dostawy sprzętu medycznego  dostawa przetarg nieograniczony 275 000,00 I kwartał
11. Usługa serwisowania i naprawy sprzętu medycznego w MWOMP z sieedzibą w Płocku oraz w MWOMP Płocku Odział w Radomiu i MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie – na okres 2 lat usługa zapytanie ofertowe 110 000,00 I kwartał
12. Usługa przeglądu klimatyzatorów i systemu kliamtyzacji centralnej w budynku MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu – na okres 12 miesięcy usługa zapytanie ofertowe 15 000,00 I kwartał
13. Zakup druków medycznych i administracyjnych dostawa zapytanie ofertowe 15 000,00 I kwartał
14. Usługi telekomunikacyjne dostęp do Internetu – w okresie 24 miesięcy usługa zapytanie ofertowe 54 000,00 I kwartał
15. Malowanie korytarzy i klatki schodowej w budynku A Warszawa  usługa zapytanie ofertowe 12 000,00 I kwartał
16. Zakup materiałów biurowych i paieru ksero dostawa zapytanie ofertowe 25 000,00 I-II kwartał
17. Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie – opracowanie dokumentacji  usługa zapytanie ofertowe 40 000,00 I-II kwartał
18. Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie – roboty budowlane robota budowlana przetarg nieograniczony 365 000,00 I-II kwartał
19. Usługa utrzymania czystości i porządku w MWOMP z siedzibą w Płocku ul. Kolegialna 17 i Kolegialna 19 – na okres 12 miesięcy usługa przetarg nieograniczony 310 000,00 II kwartał
20. Usługa utrzymania czystości i porządku w MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie – na okres 12 miesięcy usługa przetarg nieograniczony 226 000,00 II kwartał
21. Roboty budowlane – wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku robota budowlana przetarg nieograniczony 400 000,00 II-III kwartał
22. Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynkach MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie dostawa zapytanie ofertowe 49 000,00 II-III kwartał
23. Zakup sprzętu medycznego – Pierwsza pomoc dostawa zapytanie ofertowe 32 000,00 II-III kwartał
24. Usługa przeglądów technicznych i konserwacja systemów klimatyzacji w budynkach MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 i Kolegialnej 19 w Płocku – na okres 12 miesięcy usługa zapytanie ofertowe 11 500,00 IV kwartał
25. Usługi pocztowe na 2020 rok usługa zapytanie ofertowe 55 000,00 IV kwartał
26. Dostawa bonów towarowych dostawa zapytanie ofertowe 66 000,00 IV kwartał 
27. Usługa dozorowania i zabezpieczenia mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie w roku 2020 usługa przetarg nieograniczony 115 000,00 IV kwartał
28. Administrowanie sięcią komputerową w MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie i w MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu usługa zapytanie ofertowe 30 100,00 IV kwartał

p.o. Dyrektora MWOMP
Agnieszka Sulkowska

Go to Top