Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia w 2020 r. w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy z dnia 16 stycznia 2020 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia w 2020 r. w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy 
Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb, porcedura Orientacyjna wartość przedmiotu zamówienia netto
(bez podatku VAT)
w PLN
Przewidywany termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym
1. Obsługa prawna w roku 2020 usługa zapytanie ofertowe 109 600,00 I kwartał
2. Usługa serwisowania i naprawy sprzętu medycznego w MWOMP
z siedzibą w Płocku  Odział w Radomiu – na okres 2 lat
usługa zapytanie ofertowe 42 400,00 I kwartał
3. Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy
ul. Rodziny Winczewskich 5 – na okres 12 miesięcy
usługa przetarg nieograniczony 211 000,00 I kwartał
4. Dostawa i montaż szaf przesuwnych do pomieszczeń archiwum w Radomiu dostawa przetarg nieograniczony 89 500,00 I kwartał
5. Zakup pojemników na segregację śmieci dostawa zapytanie ofertowe 13 100,00 I kwartał
6. Dostawa sprzętu komputerowego I etap dostawa przetarg nieograniczony 89 500,00 I kwartał
7. Usługa przeglądów technicznych i konserwacja systemów klimatyzacji w budynkach MWOMP przy ul. Kolegialnej 19 w Płocku – na okres 24 miesięcy usługa zapytanie ofertowe 12 400,00 I kwartał
8. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku i drobnego sprzęt medycznego dla MWOMP – na okres 12 miesięcy dostawa zapytanie ofertowe 68 000,00 I kwartał
9. Zakup i montaż klimatyzatorów dostawa zapytanie ofertowe 57 000,00 I kwartał
10. Opracowanie koncepcji dla zadania "Modernizacja obiektów MWOMP w Plocku Oddzial w Warszawie" dostawa przetarg nieograniczony 49 000,00 I kwartał
11. Zakup sprzętu medycznego dostawa przetarg nieograniczony 277 000,00 I kwartał
12. Zakup odzieży medycznej dostawa zapytanie ofertowe 15 500,00 II kwartał
13. Zakup materiałów biurowych dostawa zapytanie ofertowe 14 000,00 II kwartał
14. Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy
al. Wojska Polakiego 25 – na okres 12 miesięcy
usługa przetarg nieograniczony 287 900,00 II kwartał
15. Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku przy ul. Kolegialnej 17
i ul. Kolegialnej 19 – na okres 12 miesięcy
usługa przetarg nieograniczony 305 000,00 II kwartał
16. Zakup sprzętu do rehabilitacji w ramach programów unijnych dostawa zapytanie ofertowe 41 000,00 II kwartał
17. Usługa telefonii komórkowej na okres 2 lat usługa zapytanie ofertowe 30 000,00 II kwartał
18. Usługa Inspektora Nadzoru dla wykonania robót zewnętrznych dla drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku  usługa zapytanie ofertowe 16 000,00 II kwartał
19. Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy
ul. Kolegialnej 17 w Płocku 
robota budowlana przterg nieograniczony 1 170 000,00 II kwartał
20. Zakup mebli dostawa zapytanie ofertowe 55 400,00 II kwartał
21. Malowanie korytarzy i klatki schodowej w budynku przy ul. Kolegialnej 19 w Płocku  robota budowlana zapytanie ofertowe 33 000,00 II kwartał
22. Remont dachu – budynek przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Plocku robota budowlana zapytanie ofertowe 24 400,00 II kwartał
23. Wymiana oświetlenia na LED lub założenie czujek w budynku przy ul. Kolegialnej 17 w Plocku dostawa zapytanie ofertowe 10 600,00 II kwartał
24. Dostosowanie budynku przy ul. Kolegialnej 19 w Płocku do obowiązujących przepisów ppoż. w zakresie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu robota budowlana zapytanie ofertowe 80 000,00 II kwartał
25. Modernizacja systemu CCTV na nieruchomości przy
ul. Kolegialnej 17 w Płocku
robota budowlana zapytanie ofertowe 40 700,00 II kwartał
26. Zakup samochodu służbowego dostawa przetarg nieograniczony 113 800,00 III kwratał
27. Usługa opieki technicznej nad oprogramowaniem medycznym usługa zapytanie ofertowe 120 000,00 III kwratał
28. Dostawy/usługi w ramach zadania – Pierwsza pomoc dostawa zapytanie ofertowe 32 000,00 III-IV kwartał
29. Usługa dozorowania i zabezpieczenia mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie w roku 2021 usługa przetarg nieograniczony 161 000,00 IV kwartał
30. Usługa dozorowania i zabezpieczenia mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu w roku 2021 usługa przetarg nieograniczony 73 700,00 IV kwartał
31. Usługa dozorowania i zabezpieczenia mienia nieruchomości MWOMP – Płock  w roku 2021 usługa przetarg nieograniczony 92 900,00 IV kwartał
32. Zakup szaf przesuwnych do pomieszczeń archiwum w Płocku dostawa przetarg nieograniczony 73 200,00 IV kwartał
33. Dostawa sprzętu komputerowego II etap dostawa przetarg nieograniczony 318 700,00 IV kwartał
34. Zakup licencji programu antywirusowego na 3 lata dostawa zapytanie ofertowe 19 100,00 IV kwartał
35. Usługi pocztowe na 2021 rok usługa zapytanie ofertowe 63 000,00 IV kwartał
36. Dostawa bonów towarowych dostawa zapytanie ofertowe 69 000,00 IV kwartał 
37. Dostawa papieru kserograficznego na 2021 rok dostawa zapytanie ofertowe 14 000,00 IV kwartał
38. Obsługa urządzeń drukujących w 2021 i 2022 roku usługa zapytanie ofertowe 78 000,00 IV kwartał
39. Obsługa prawna w roku 2021 usługa zapytanie ofertowe 115 000,00 IV kwartał

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top