Przedłużenie i rozszerzenie licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET Endpoint Antivirus Suite.

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedłużenie i rozszerzenie licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET Endpoint Antivirus Suite:

 • Przedłużenie 150 sztuk stacji
 • Rozszerzenie 30 sztuk stacji

Łączna ilość stacji w licencji – 180 sztuk

CPV – 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

 

 1.  Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia – 14 dni od dnia podpisania umowy.

Termin obowiązywania licencji  – 36 miesięcy – od 29.11.2017r. do 28.11.2020r.

 

 1. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego:

Informacji na temat zapytania ofertowego udziela:

 • w sprawie przedmiotu zamówienia – Przemysław Pyrzyna, e-mail: informatyk@mwomp.pl, tel. 606 829 585
 • w sprawie składania ofert – Daniel Igielski, e-mail: d.igielski@mwomp.pl, tel. 695 696 206.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium:

Cena – 100%

 

 1. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 27 października 2017 roku, do godziny 1000 na adres: MWOMP, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock – kancelaria pokój nr 12. Na kopercie proszę umieścić napis – OFERTA – Oprogramowanie Antywirusowe

 

Pliki do pobrania: załączniki.zip

 

Agnieszka Sulkowska

p.o. Dyrektor

Go to Top