Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów z obiektu MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK

Go to Top