Przetarg publiczny na wynajem pomieszczeń  biurowych o powierzchni użytkowej: 21,08 m²,14,92 m²,14,72 m²,13,70 m²w budynku „A” MWOMP Oddział w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25

Płock, dn. 20.11.2017r.

OGŁOSZENIE

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ogłasza przetarg publiczny na: „Wynajem pomieszczeń  biurowych o powierzchni użytkowej: 21,08 m²,14,92 m²,14,72 m²,13,70 m²w budynku „A” MWOMP Oddział w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25”. Minimalna stawka miesięcznego czynszu to  38,80zł/m² netto. Wadium określone zostało w wysokości 400,00 zł (słownie złotych: czterysta 00/100) dla każdego pomieszczenia i powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 06.12.2017 roku na konto PEKAO S.A numer 31 1240 3174 1111 0000 2891 1177 Mazowieckiego Wojewódzkiego  Ośrodka  Medycyny Pracy  09 – 402 Płock, ul. Kolegialna 17.

Z warunkami przetargu można zapoznać się na stronie internetowej www.mwomp.pl, w siedzibie MWOMP ul. Kolegialna 17 pok. Nr 210 – pod numerem telefonu: (24) 267 84 80 oraz w Oddziale MWOMP w Warszawie Al. Wojska Polskiego 25, pod numerem telefonu (22) 560 00 46.

Wizji lokalnej można dokonać codziennie w dni robocze w godzinach od 7:30 do 14:00.

Ofertę wraz z wypełnionymi załącznikami należy złożyć w siedzibie MWOMP – Płock, ul. Kolegialna 17” (pokój nr 12 Kancelaria) w terminie do dnia 06.12.2017 r do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2017 r. o godzinie 10:30 w siedzibie MWOMP, ul. Kolegialna 17 w Płocku, pokój Nr 210.

 

Pliki do pobrania:  zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top