MWOMP

Świadczenia zdrowotne w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

Płock, dnia 03.12.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

ZP.265.6.2020

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu w okresie od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2023r.  informuje, iż wybrał do realizacji:

 • Ofertę Nr 02 –  Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., ul. J. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom, dla następujących Pakietów:
 • Pakiet Nr 4 – konsultacja hematologiczna
 • Pakiet Nr 6 (pozycja 1) – Diagnostyka obrazowa USG
 • Pakiet Nr 15 – Chirurgia
 • Pakiet Nr 17 – Diabetologia
 • Pakiet Nr 22 – Neurologia – EEG
 • Pakiet Nr 23 – Neurologia EMG
 • Pakiet Nr 24 – Laryngologia
 • Pakiet Nr 25 – Diagnostyka laryngologiczna
 • Pakiet Nr 32 – Diagnostyka okulistyczna
 • Pakiet Nr 33 – Patomorfologia
 • Ofertę Nr 03 – ENDOMED Janusz Romanowski, Sp. J., ul. Kilińskiego 6, 26-610 Radom, dla następujących Pakietów:
 • Pakiet Nr 6 (pozycje od 2 do 11) – Diagnostyka obrazowa USG
 • Pakiet Nr 10 – Diagnostyka obrazowa RTG
 • Pakiet Nr 11 – Diagnostyka obrazowa tomografia komputerowa
 • Pakiet Nr 14 – Ortopedia
 • Ofertę Nr 04 – ALAB Laboratoria Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, dla następujących Pakietów:
 • Pakiet Nr 1 – Badania laboratoryjne
 • Pakiet Nr 2 – Badania bakteriologiczne
 • Ofertę Nr 05 – Diagnostyka Sp. z o.o. , ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31 – 864 Kraków, dla następujących Pakietów:
 • Pakiet Nr 3 – Badania laboratoryjne różne
 • Pakiet Nr 5 –Badanie kału na nosicielstwo
 • Pakiet Nr 18 – Sterylizacja

MWOMP informuje, iż:

 • dla Pakietu Nr 12 – diagnostyka kardiologiczna została złożona oferta niekompletna (wypełniono tylko dwie pozycje z pięciu wymaganych), którą Komisja odrzuciła
 • dla następujących Pakietów nie została złożona żadna oferta:
 • Pakiet Nr 7 – Diagnostyka obrazowa USG
 • Pakiet Nr 8 – Diagnostyka obrazowa mammografia
 • Pakiet Nr 9 – Diagnostyka obrazowa rezonans magnetyczny
 • Pakiet Nr 13 –  Diagnostyka kardiologiczna – próba wysiłkowa
 • Pakiet Nr 16 – Choroby zakaźne
 • Pakiet Nr 19 – Psychiatra
 • Pakiet Nr 20 – Konsultacja hepatologiczna
 • Pakiet Nr 21 – Neurologia
 • Pakiet Nr 26 – Diagnostyka laryngologiczna – foniatria
 • Pakiet Nr 27 – Laryngologia – badania wziernikowe
 • Pakiet Nr 28 – Okulistyka
 • Pakiet Nr 29 – Pulmonologia
 • Pakiet Nr 30 – Testy płytkowe
 • Pakiet Nr 31 – Alergeny

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content