Usługa administrowania siecią komputerową na rzecz MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu – rozstrzygnięcie.

Płock, dnia 13.12.2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dotyczy wyboru Wykonawcy usługi administrowania siecią komputerową na rzecz MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 – w okresie 2 lat, tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana Oferta Nr 01 – IT-M Michał Trybulski, ul. Zbrowskiego 112 lok. 6, 26-600 Radom, łączna wartość brutto 75 000,00 zł. Oferta otrzymała łącznie 100,00 punktów w kryteriach oceny, w tym: 70,00 punktów w kryterium cena i 30,00 punktów w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

W postępowaniu złożona była jeszcze jedna Oferta Nr 02 przez Wykonawcę – PM–Digital s.c. Michał Giziński i Piotr Kukla, ul. Patriotów 44D, 04-912 Warszawa, łączna wartość brutto 147 216,24 zł. Oferta otrzymała łącznie 65,66 punktów w kryteriach oceny, w tym: 35,66 punktów w kryterium cena i 30,00 punktów w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

 

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

Główny Księgowy

Beata Rakowska

Go to Top