Usługa wykonania przeglądów i napraw systemów klimatyzacji w budynkach MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku – rozstrzygnięcie

Płock, dnia 20.12.2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dotyczy postępowania ofertowego na w sprawie wyboru wykonawcy na usługę wykonania przeglądów i napraw systemów klimatyzacji w budynkach MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku tj.: LG, Cooper&Hunter, Hitachi i klimatyzatora przenośnego wraz ze sprawdzeniem szczelności układów, które zawierają powyżej 3 kg czynnika chłodniczego (system LG i Cooper&Hunter) w podziale na 3 Części:

  • Część I – system klimatyzacji LG – budynek przychodni
  • Część II – system klimatyzacji Hitachi i WAP – budynek przychodni i budynek Dyrekcji
  • Część III – system klimatyzacji Cooper&Hunter – serwerownia budynek przychodni.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia zostały wybrane oferty firm:

  • dla Części I – oferta nr 01 tj. firmy PTH Góral Marcin z siedzibą przy ul. Grabówka 50, 09-408 Płock, na łączną kwotę brutto 9 087,24 zł, tj. netto 7 388,00 zł
  • dla Części II – oferta nr 01 tj. firmy Klimanovum Marcin Błaszczyk z siedzibą przy ul. gen. Franciszka Włada 1, 99-400 Łowicz, na łączną kwotę brutto 1 660,50 zł, tj. netto 1 350,00 zł
  • dla Części III – oferta nr 01 tj. firmy Klimanovum Marcin Błaszczyk z siedzibą przy ul. gen. Franciszka Włada 1, 99-400 Łowicz, na łączną kwotę brutto 2 952,00 zł, tj. netto 2 400,00 zł

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top