Usługa wykonania przeglądu rocznego budynku administracyjnego zlokalizowanego w Płocku przy ul. Kolegialnej 19, zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1a i 1b ustawy Prawo Budowlane – wyniki

Znak Sprawy: ZP.3321/21/2017

 

 

Płock, dnia  20.09.2017 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Dotyczy postępowania ofertowego na wybór wykonawcy usługi wykonania przeglądu rocznego budynku administracyjnego zlokalizowanego w Płocku przy ul. Kolegialnej 19, zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1a i 1b ustawy Prawo Budowlane

 

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty firmy Jan Grzybowski BIOT z siedzibą przy ul. Wieluńskiej 21, 85-689 Bydgoszcz.

 

 

Agnieszka Sulkowska

p.o. Dyrektora MWOMP

Go to Top