Usługi administrowania siecią komputerową na rzecz MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 – rozstrzygnięcie

Płock, dnia 06.12.2017r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dotyczy postępowania ofertowego na wybór wykonawcy usługi w zakresie:

  • dla Części I – Nr 1 Administrowanie siecią komputerową na rzecz MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25;
  • dla Części II – Nr 2 Administrowanie siecią komputerową na rzecz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia zostały wybrane oferty firm:

  • dla Części I – oferta Nr 03 – AKMEDIC Adam Krzykwa, ul. Harc. Antolka Gradowskiego 15, 09-402 Płock, za łączną kwotę 11 219,52 zł netto, tj. 13 800,00 zł brutto;
  • dla Części II – oferta Nr 05 IT-M Michał Trybulski, ul. 11 Listopada 61/63, 26-600 Radom, za łączną kwotę 14 700,00 zł netto, tj. 18 081,00 zł brutto.

 

p.o. Dyrektora

Agnieszka Sulkowska

Go to Top