Usługi administrowania siecią komputerową na rzecz MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi administrowania siecią komputerową na rzecz MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach:

 • dla Części I – Nr 1 Administrowanie siecią komputerową na rzecz MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25;
 • dla Części II – Nr 2 Administrowanie siecią komputerową na rzecz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

Zamawiający dopuszcza złożenie oddzielnej oferty na każdą z ww. Części.

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia  – 12 miesięcy – od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

W sprawie przedmiotu zamówienia:

Pani Wioletta Górecka, tel. 24 267 84 53, 695 095 307, e-mail: w.gorecka@mwomp.pl

 

W sprawie procedury:

Pan Daniel Igielski, tel. 695 696 206, e-mail: d.igielski@mwomp.pl

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

 1. Oferta powinna zawierać

Cenę usługi oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w formularzu oferty – oddzielnie dla każdej Części oraz w Załączniku nr 1 i Nr 2 – szczegółowy zakres prac.

 

 1. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN oraz z uwzględnieniem warunków wskazanych w Istotnych Postanowieniach Umowy dla każdej Części oraz w Załącznikach Nr 1 i Nr 2.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert

Ofertę w postaci elektronicznej (załącznik nr 2) należy przesłać do dnia 04.12.2017 roku, do godziny 1000 na adres: d.igielski@mwomp.pl

 

 1. Uwaga dodatkowa:

Zamawiający zastrzega prawo odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top