Uzupełniający konkurs ofert na wykonywanie w 2020 r. badań lekarskich dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów, kandydatów do szkoły ponadpodstawowej lub uczeń szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie – wyniki

 

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego uzupełniającego postępowania konkursowego w dniach od 22 do 24 kwietnia 2020 r. mającego na celu wyłonienie jednostek z terenu województwa mazowieckiego do wykonywania w 2020 roku badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, Komisja Konkursowa wybrała dodatkowo następującego oferenta:

 

 

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

Powiat

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Przychodnie Kozienickie

ul. Sienkiewicza 28

26-900 Kozienice

kozienicki

 

 

Jednocześnie MWOMP informuje, iż nie dokonano wyboru oferenta dla powiatów: sochaczewskiego i żyrardowskiego (brak oferty) oraz nie zabezpieczono w pełni ilości badań dla powiatów: piaseczyńskiego i wołomińskiego.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top