Wykonanie usługi administrowania siecią komputerową na rzecz MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 – uzupełnienie

Uzupełnienie do notatki służbowej z dnia 27.11.2018 r. w sprawie wyboru Wykonawcy następujących usług:

  • dla Części I – Nr 1 Administrowanie siecią komputerową na rzecz MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25;
  • dla Części II – Nr 2 Administrowanie siecią komputerową na rzecz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

  1. W dniu 07.12.2018 r. został zatwierdzony przez p. Dyrektor wybór Wykonawcy ww. usług, dokonany przez Członkowie zespołu oceniającego, tj.:
  • Dla Części I – Oferta Nr 03 – E-Generation Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, na łączna kwotę brutto 13 726,80 zł tj. netto 11 160,00 zł,
  • Dla Części II – Oferta Nr 03 – E-Generation Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, na łączna kwotę brutto 18 007,20 zł tj. netto 14 640,00 zł,

Łączna kwota według najkorzystniejszych ofert dla obu części to 31 734,00 zł brutto, tj. 25 800,00 zł.

  1. O dokonanym wyborze zostali poinformowani wszyscy uczestnicy postępowania poprzez przeslanie drogą elektroniczną scanu treści ogłoszenia o dokonanym wyborze. Ogłoszenie było również zamieszczone na stronie internetowej MWOMP  – www.mwomp.pl
  2. W dniu 10.12.2018 r. została przesłana informacja od wybranego Wykonawcy –  E-Generation Sp. z o.o. o niemożliwości podpisania umowy, z uwagi na fakt, iż złożona przez ww. firmę oferta zawiera błąd wyliczeniu ceny, co stanowi załącznik do niniejszego uzupełnienia.
  3. W związku z powyższym zespół oceniający dokonał powtórnej czynności wyboru wykonawcy przedmiotowej usługi spośród pozostałych wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu.
  4. Członkowie zespołu oceniającego wnioskują o dokonanie wyboru następujących ofert:

Dla Części I – Oferta Nr 01 – IT-M Michał Trybulski, ul. 11 Listopada 61/63, 26-600 Radom, VIP Solutions Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 19, 05-077 Warszawa, na łączna kwotę brutto 14 160,00 zł tj. netto 11 512,19 zł,

Dla Części II – Oferta Nr 01 – IT-M Michał Trybulski, ul. 11 Listopada 61/63, 26-600 Radom, VIP Solutions Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 19, 05-077 Warszawa, na łączna kwotę brutto 18 600,00 zł tj. netto 15 121,95 zł.

Łączna kwota według najkorzystniejszej oferty dla obu części to 32 760,00 zł brutto, tj. 26 634,14 zł netto i nie przekracza kwoty zabezpieczonej przez Zamawiającego.

Skan dokumentu: LINK

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top