Wykonanie usługi administrowania siecią komputerową na rzecz MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 – wyniki.

Płock, dnia 07.12.2018 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dotyczy postępowania ofertowego na wybór wykonawcy usługi w zakresie:

  • dla Części I – Nr 1 Administrowanie siecią komputerową na rzecz MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25;
  • dla Części II – Nr 2 Administrowanie siecią komputerową na rzecz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia zostały wybrane oferty firmy:

  • Dla Części I – Oferta Nr 03 – E-Generation Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, na łączna kwotę brutto 13 726,80 zł tj. netto 11 160,00 zł,
  • Dla Części II – Oferta Nr 03 – E-Generation Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, na łączna kwotę brutto 18 007,20 zł tj. netto 14 640,00 zł,

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Uzupełnienie z dnia 10.12.2018r. – LINK

Go to Top